Naprawy gwarancyjne

Naprawy gwarancyjne obejmują wszelkie możliwe wady i uszkodzenia sprzętu, z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych przez użytkownika.
Warunkiem utrzymania gwarancji jest montaż urządzenia przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora oraz wykonywanie przez niego okresowych przeglądów nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

trzy urządzenia chłodnicze


W ramach czynności podejmowanych w tym czasie znajdują się:

 • czyszczenie filtrów powietrza oraz wymienników ciepła (skraplacza i parownika), a także obudowy urządzeń,
 • sprawdzenie:
  • drożności oraz szczelności układu odprowadzenia skroplin, jego czyszczenie wraz z wyczyszczeniem elementów pompki skroplin,
  • szczelności układu chłodniczego oraz poboru prądu urządzenia,
  • przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,
  • poprawności pracy funkcji chłodzenia i grzania,
  • poprawności działania funkcji sterownika,
  • stanu połączeń elektrycznych,
  • temperatur powietrza wewnętrznego, zewnętrznego oraz nawiewu w trybie chłodzenia.