Nowe instalacje systemów chłodniczych

Podczas planowania optymalnego systemu chłodniczego należy wziąć pod uwagę:

  • powierzchnię chłodzonej przestrzeni,
  • kształt oraz specyfikę wszystkich pomieszczeń,
  • ilość okien oraz stopień nasłonecznienia wnętrz,
  • liczbę osób przebywających w pomieszczeniach,
  • inne źródła ciepła,
  • miejsce zamontowania urządzenia.

urządzenie chłodnicze na tle innych